• English
  • Deutsch
  • Suomi

UTSLÄPPSFRITT MED ESLA-SPARKSTÖTTINGAR

E.S. Lahtinen Oy är ett familjeföretag som grundades 1928. När Erkki Samuli ”Samppa” Lahtinen grundade företaget låg fokuset på att representera Indian-motorcyklar och hyra ut maskiner. Man övergick dock till serietillverkning av sparkstöttingar med egna maskiner redan 1933. Även i dag är företaget bäst känt för sina Esla-sparkstöttingar. Varumärket Esla omfattar även sparkcyklar, tvåhjuliga sparkcyklar och rollatorer.

Företaget har utvecklat ett välkänt och pålitligt varumärke under sina 95 år. Internationaliseringen inleddes 1977 med export av sparkstöttingar till Sverige. Sparkstöttingar exporteras idag runt omkring världen till länder med snö, särskilt Nordamerika.

Hållbarhet och den cirkulära ekonomin har alltid varit väsentliga delar av företagets verksamhet, redan före man har pratat högt om dem. Eslas sparkstöttingar har sedan början planerats att hålla från generation till generation. Sparkstöttingens livslängd är cirka 70 år och reservdelar finns tillgängliga i vår webbutik. Sparkstöttingarna planeras och tillverkas i byn Koura i Seinäjoki. Esla-produkterna är inhemska till 80–99 procent.

Att röra sig med traditionella sparkstöttingar och andra traditionella Esla-produkter är helt utsläppsfritt. De som rör sig med miljövänliga sparkstöttingar kan alltså minska på sitt koldioxidavtryck. De huvudsakliga råmaterialen är träd och stål, som bägge kan återanvändas. Råmaterialet massiv björk som används i sparkstöttingarna kommer huvudsakligen från en lokal sågare i byn Koura. Man har även strävat efter att minska miljökonsekvenserna i den egna produktionen på olika sätt.

 

Nya vindar genom att ta traditionerna till hänsyn och utnyttja den cirkulära ekonomin

 

Trots sina långa traditioner är det viktigt för det nästan hundra år gamla företaget att hållas med i de nyaste trenderna. På grund av detta har Esla börjat elektrifiera sina produkter. Ett svenskt partnerföretag har deltagit i utvecklingen av prototyper av elektriska produkter, som nu testas av en liten konsumentgrupp. E. S. Lahtinen Oy tillverkar dessutom Skick-elsparkstöttingar som kontraktstillverkning. Dessa lämpar sig för mer krävande användning i flera olika terränger.

Nya modeller har även planerats på traditionella sparkstöttingar för att svara på konsumenternas nya behov. Till exempel Adventure-kälken lämpar sig för friluftsmänniskor och hundägare. Företagets verkställande direktör Mika Lahtinen beskriver också att företaget är som ett 90 år gammalt start up-företag – trots sin höga ålder har man inte stannat på plats utan man kommer ständigt med idéer om nya produkter och tjänster och håller sig med i teknologiutvecklingen.

I all utveckling beaktar man verksamhetens miljökonsekvenser och möjligheterna som affärsverksamhetsmodellerna inom den cirkulära ekonomin skapar. Företaget har planerat till exempel en uthyrningstjänst av sparkstöttingar, så i framtiden kan man eventuellt åka sparkstötting fastän man inte skulle äga en själv.