• English
  • Deutsch
  • Suomi

Receptet för en ESLA-sparkstötting

Sparkstöttingstillverkning sedan 1933

Serietillverkningen av de välbekanta ESLA-sparkstöttingarna inleddes redan år 1933. Dessförinnan tillverkades sparkstöttingar en i taget av smeder. ESLA-sparkstöttingen har varit marknadsledande i Finland sedan 70-talet och vi har tillverkat dem i över en miljon exemplar.

 

Trädelarna av massiv björk

Sparkstöttingarnas trädelar tillverkas av en förnybar råvara: finländsk björk som skaffas med ekologiskt hållbara metoder. Huvudleverantör för den kvistfria björken är Koskisen Oy från Hirvensalmi som har ett PEFC-certifikat.

Användningen av björk som råvara är en av ESLAs kärnkompetenser. Yrkeskunnigheten som behövs i hanteringen av råvaran har förvärvats med flera års erfarenhet. Massiv björk är hållfast och hårt och lämpar sig för krävande objekt där man utöver ett vackert utseende också vill ha styrka.

Trädelarna väljs ut när virket kapas så att man kan noga utnyttja hela råmaterialet. Virket sågas längs med träfibrerna så att virket varken vrider sig eller lätt går av. Spån och spillbitar som uppstår som biprodukter används som värmeenergi i uppvärmningen av fabrikslokalerna och lackeringsugnen för trädelar.

 

Trädelarna doppmålas tre gånger

I målningen av trädelarna har man sedan 2005 använt ekologiska vattenlösliga färger. Metoden som används är doppmålning, vilket gör att färgen tränger väl in överallt. Den mest traditionella färgen är klarlack, som lämnar träets vackra mönster synligt. Utöver rött och blått finns numera också många andra färger. Färgpigmenten har den fördel att de ger skydd mot solens ultravioletta strålning och färgen håller sig vacker längre.

 

Medar av specialfjäderstål

Medarna är av fjäderstål, en speciallegering för sparkstöttingar. I ståltillverkningen används återvunnet stål som kommer bland annat från skrotade bilar. Medarna böjs med en specialmaskin för detta ändamål. Medens rakhet säkerställs ännu för hand.  Efter tillverkningen förzinkas medarna ännu för att förhindra rostning. De övriga metalldelarna antingen förzinkas eller ytbehandlas med pulverfärg som inte innehåller lösningsmedel eller andra hälsofarliga ämnen.

 

Kapacitet för snabba leveranser

Vi tillverkar delar till sparkstöttingar året runt till lagret, även om säsongen infaller på hösten när snön kommer. På så sätt har vi en god leveranskapacitet oberoende av variationer i efterfrågan. Sparkstöttingarna monteras precis före leveransen. För närvarande har vi monteringskapacitet för 300 sparkstöttingar om dagen.

 

En finländsk produkt med ursprungsmärkning

ESLA-sparkstöttingar har tillverkats i den finländska byn Koura i Seinäjokiregionen i över 80 år. Den långa erfarenheten har lärt oss hur en sparkstötting ska tillverkas och vilka råmaterial som håller i det nordliga klimatet. Därför är ESLA ett tryggt val som med korrekt förvaring håller tiotals år.